Gospodarstvo

Završeni radovi na sanaciji odlagališta Sveti Juraj, dozvoljena uporaba 1. i 2. dijela građevine, 25. srpnja 2018.

5. srpnja 2018. u Senju je održan sastanak vezan uz završetak radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Sveti Juraj, kojemu je nazočio direktor Fonda za zaštitu okoliša Dubravko Ponoš sa suradnicima – načelnicom Sektora za zaštitu okoliša Aleksandrom Čilić i voditeljicom Službe za odnose s javnošću Lidijom Tošić, državni tajnik Ministarstva uprave Darko Nekić, sudionici […]