Home " Donji Lapac " Klesar na +33

Klesar na +33

0
0

Danas prolazim kroz Donji Lapac +33 ne da se više
čovjek na suncu kleše po kamenu sretan zadovoljan
to je volja tko radi ne boji se gladi!