Home " Otočac " Ministar Goran Marić dozvolio prolaz kroz vojarnu i povezao Vivoze sa Otočcem

Ministar Goran Marić dozvolio prolaz kroz vojarnu i povezao Vivoze sa Otočcem

Ministar Goran Marić dozvolio prolaz kroz vojarnu i povezao Vivoze sa Otočcem
0
0

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca dr.sc. Branislav Šutić uputio je ministru državne imovine dr.sc. Goranu Mariću dopis u kojem ga moli, budući je zbog urušavanja krova nekadašnje vojarne zabranjen prolaz ulicom Ljudevita Gaja čime su prometno odsječeni stanovnici ulice Ljudevita Gaja i naselja Vivoze da omogući prolaz kroz vojarnu za vrijeme dok se krov ne sanira.

Ministar Marić promptno je reagirao i danas potpisao rješenje kojim se dopušta prolaz kroz vojarnu.

Predsjednik GV rekao je da je navedeno pokrenuto na inicijativu potpredsjednika GV Kristijana Bakarića, te da je odmah kontaktirao ministra državne imovine g. Marića koji je ustupio vojarnu na korištenje dok se ne sanira krov vojarne kako mještani ulice Ljudevita Gaja i naselja Vivoza ne bi bili prometno odsječeni od grada.

Predsjednik GV je naglasio da je sada na izvršnoj vlasti da organizira čišćenje snijega i omogući prolaz odnosno da osigura korištenje vojarne.

R.L.