Home " Otočac " Ministar prometa i turizma u avionu aerodroma Otočac 04.03.2019.
  Previous Video Izjava Butkovića, Capellia i Šutića na Aerodromu u Otočcu 04.03.2019.
  Next Video Dražen Bošnjaković izjava u Otočcu 05.03.2019.

Ministar prometa i turizma u avionu aerodroma Otočac 04.03.2019.

0
0