Home " Gospić " Potpuno netočno da je župan Ličko-senjske županije Darko Milinović dobio potporu

Potpuno netočno da je župan Ličko-senjske županije Darko Milinović dobio potporu

Potpuno netočno da je župan Ličko-senjske županije Darko Milinović dobio potporu
0
0

Gospić, 8. studenoga 2018.

 

 

 

PREDMET:  Reagiranje na članak  „Milinoviću jednoglasna potpora za izgradnju Razvojnog centra Ličko-senjske županije“ objavljenom na internet portalu Lika-online dana 08. studenoga 2018. godine

Milinoviću jednoglasna potpora za izgradnju Razvojnog centra Ličko-senjske županije

Poštovani,

projekt Razvojnog centra Ličko-senjske županije usmjeren je na stvaranje središnjega mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika.

Financiranje je djelomično osigurano iz fonda EU-a za regionalni razvoj putem Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a procijenjena ukupna vrijednost projekta utvrđena Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava  iznosi 18.998.571,52 kn, a ukupno su priznati prihvatljivi troškovi u iznosu od 18.597.251,09 kn.

Prvotni  postupak javne nabave poništen je jer je tijekom postupka otvaranja, pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da su cijene dostavljenih ponuda  veće od procijenjene vrijednosti nabave i prelaze planirana sredstva Županije za ovu nabavu, o čemu u navedenu članku nije bilo spomena.  Uslijedio je novi postupak javne nabave s novom procijenjenom vrijednosti nabave koja je utvrđena na temelju novih tržišnih cijena građevinskih radova i revizijom troškovnika.  Shodno navedenom, a radi stvaranja uvjeta za sklapanje ugovora po provedenom postupku javne nabave te u konačnici  i realizacije projekta Razvojni centar Ličko-senjske  potrebno je promijeniti procijenjenu vrijednost projekta na 22.600.000,00 i osigurati dodatna sredstva za njegovu provedbu.

Stoga je na današnjoj IX. sjednici Županijske skupštine donesena Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji Razvojnog centra Ličko-senjske županije i II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu.  

Koalicija HDZ-HSS-HSP-AS-HSU jednoglasno je podržala ove Odluke imajući na umu važnost realizacije ovoga projekta na dobrobit cijele Ličko-senjske županije, stoga je potpuno netočno da je župan Ličko-senjske županije Darko Milinović dobio potporu za isto, kao što se implicira naslovom objavljenoga članka jer donošenje takve odluke nije u ovlasti župana, već je Županijska skupština ona koje je donijela odluku o izgradnji Razvojnoga centra, a koalicija HDZ-HSS-HSP-AS-HSU jednoglasno je isto podržala.

 

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u Županijskoj skupštini

Željko Biondić, dip.ing.građ.v.r.

 

tags: