Home " Senj " Senjska Draga, Vratnik, Stolac, Melnice, Vrzići i Crni Kal bez opskrbe električne energije!

Senjska Draga, Vratnik, Stolac, Melnice, Vrzići i Crni Kal bez opskrbe električne energije!

Senjska Draga, Vratnik, Stolac, Melnice, Vrzići i Crni Kal bez opskrbe električne energije!
0
0

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 03.12.2016. godine, od 08:00 do 16:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Senjska Draga, Vratnik, Stolac, Melnice, Vrzići i Crni Kal.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                           Direktor

                                                                                                                  Ernest Petry, mag. iur